Vestervej 6, Ballum, 6261 Bredebro, Tlf.: 74 92 84 49
Aflevering/afhentning

Når barnet bliver afleveret, vil der altid være en voksen på stuen til at tage i mod dit barn og vinke fra vores vinkevindue. Endvidere har vi en afkrydsningsseddel som I hver morgen sammen med jeres barn skal krydse jer af, og skrive hvornår- og af hvem barnet bliver afhentet. 

Det er også på denne seddel at I krydser jeres barn af når I går hjem.